Het Nederlands
Hooiberg Museum

Publikaties van de SKHN

Download hier een PDF scriptie "Hooiberg bouwen" tbv praktijkonderwijs , door Geerten Bron.

1. Hooibergen in Nederland

Hooibergen in Nederland. Geschiedenis en behoud van een agrarisch cultuurmonument behandelt de geschiedenis en verspreiding van de hooiberg in Nederland. Regionale verschillen komen uitgebreid aan bod in de regio's Noordwest-Salland, Vechtstreek en Noord-Twente, Zuid-Salland en Zuid-Twente, Graafschap, Veluwe, Betuwe, Gooi, Eemdal en Utrechtse Heuvelrug. De lezer kan met het boek in de hand een tocht maken langs bewaard gebleven voorbeelden van diverse typen bergen. Om de bouwer van vandaag behulpzaam te zijn, is een hoofdstuk opgenomen over zelfbouw en worden nuttige tips gegeven met betrekking tot het onderhoud. Daarnaast wordt een tot op heden ontbrekende eenduidige typologie van hooibergen voorgesteld. Een lijst met de belangrijkste publicaties over hooibergen en een verklarende woordenlijst completeren het geheel. Het boek is geschreven door Suzan Jurgens , Marten Jansen en Wim Lanphen.

Hooibergen in Nederland is leerzaam, fraai vormgegeven en biedt veel kijkplezier dankzij de tientallen prachtige paginavullende kleurenfoto's van onder meer landschapsfotograaf Henk Frons en schrijver Wim Lanphen, van onderzoeker Suzan Jurgens, van Tom Jurgens en van Maja de Zwaan.

De publicatie is te koop bij de erkende boekhandel en bij de IJsselacademie in Kampen, 038 331 52 35 of info@ijsselacademie.nl . Prijs: € 37,50 excl. eventueel verzendkosten. Uitgeverij Ijsselacademie  Kampen
ISBN 978-90-6697-193-6

Als donateur van SKHN kunt u het boek bestellen door overmaken van € 37,50 op postgiro 4799819 tnv SKHN, Hattem onder vermelding van uw postadres. Dit is dan inclusief verzendkosten en u steunt de SKHN.

2. Een Oost Nederlandse hooiberg bouwen
met Willem Ruhof

Tekst en fotos: Wim Lanphen

Een fotoreportage van de bouw van een Oost Nederlandse vierroeder door Willem Ruhof in Beerze. 112 pagina's. Met veel sfeerfoto's van het vlechtwerkdorpje. Het boek is bedoeld voor de serieuze bouwer die een authentieke regiospecifieke berg wil bouwen. NB Overal waar relevant wordt ook de informatie verschaft om een West Nederlandse berg te kunnen bouwen. Omdat de doelgroep klein is kon dit boek niet op de gewone wijze worden uitgebracht. Het boek is dan ook door de schrijver zelf op internet bij een amerikaans internetbedrijf gebouwd. U kunt het boek direct bestellen bij Blurb.com . Tip! Bij bestellen dient u in het vakje waar QTY staat het aantal boeken dat u wilt bestellen in te vullen. Anders komt u niet verder. U kunt het ook bestellen bij de SKHN. Dan komt er wel extra porto bij en SKHN levert alleen de versie met hard cover.

Degenen die het boek hebben beoordeeld zijn overigens van mening dat het ook een typisch "coffeetable" boek is: een hebbeding voor liefhebbers van buitenleven. Even een beeld krijgen van het boek? Klik


Uitgever: SKHN Te bestellen: door overmaken € 39,- op de rekening van SKHN of rechtstreeks bestellen via:  http://www.blurb.com/bookstore/detail/154378

U hebt dan wel een creditcard nodig.


3. Fietstocht door de Betuwe.


In PDF te downloaden via deze site.

 

4. Hooibergen in.....

Historisch geograaf Suzan Jurgens, bestuurslid van SKHN, en wetenschappelijk medewerker, heeft onderzoeken gepleegd in onder meer enkele gemeenten met concentraties van hooibergen. Van haar hand zijn onder meer Hooibergen in Voorst en Hooibergen in Blaricum. Rechtsboven in het menu treft u onder literatuur haar volledig oevre aan.

Hooibergen in de gemeente Voorst

 

In Hooibergen in de gemeente Voorst wordt verslag gedaan van een inventarisatie van oude, moderne en nieuwe hooibergen in het hele grondgebied van de gemeente Voorst op de Oost-Veluwe. Deze gemeente omvat de dorpen Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Wilp, Klarenbeek (gedeeltelijk) en Voorst, alsmede de kernen De Vecht, Posterenk, Wilp-Achterhoek, Bussloo, Gietelo en Klein-Amsterdam. Alle in 2004 aanwezige hooiberg(restanten) worden beschreven, tevens worden enige historische bijzonderheden van het perceel vermeld. Elke beschrijving wordt vergezeld door een foto van de desbetreffende hooiberg. Van acht hooibergen is een opmetingstekening opgenomen. De inventarisatie wordt voorafgegaan door een uitgebreid algemeen deel, waarin onder andere aan de orde komen geschiedenis en verspreiding van de hooiberg, bouwkundige kenmerken van de hooibergen in deze regio, hefwerktuigen. Ook wordt getracht voor deze gemeente een verband te leggen tussen hooiberg en boerderijgrootte en hooiberg en landschapstype, gecombineerd met het bouwjaar van de hooiberg (summier). Achterin bevindt zich een verklarende woordenlijst. Het boek is geschreven door Suzan Jurgens

 

Het boek telt 192 pagina's. Afbeeldingen in zwart/wit, kleurenkatern. Het boek is te bestellen bij G. Schimmel, Basseltlaan 21, 7391 GD Twello, tel. 0571-271503. ISBN 90-809288-1-X.

Alles over hooibergen

 

Alles over hooibergen. Compleet met Blaricumse situatie beschrijft de hooibergen in het unieke dorp Blaricum. Uniek, omdat er nog 38 hooibergen in de bebouwde kom staan, in het oude deel van Blaricum. In Blaricum bestond tot in de jaren '70 van de 20 e eeuw de zogeheten erfgooijersorganisatie, min of meer te vergelijken met de marken in Oost-Nederland. In 1972 waren er nog vijftig boeren in Blaricum. Naast de status van beschermd dorp speelde in het voortbestaan van de hooibergen ook een rol dat uitbreiding van de bedrijven niet mogelijk was, onder andere door de groei van de woningbouw. Een aantal van deze hooibergen wordt ook nu nog agrarisch gebruikt. Mede daarom zijn er vele moderne hooibergen, met metalen of betonnen roeden en een golfplaten kap. Toch zijn er ook nog enkele authentieke houten hooibergen met rieten kap te bewonderen. Van elk van deze 38 hooibergen is een beschrijving opgenomen met een afbeelding. Deze beschrijving wordt voorafgegaan door een zeer uitgebreid algemeen deel, met de nieuwste inzichten omtrent geschiedenis en verspreiding, constructiegegevens van diverse typen hooibergen, hefinstrumenten, regionale verschillen, wetenswaardigheden over het gebruik van de hooiberg, broei, buitenlandse hooibergen en nieuwe functies voor hooibergen. Ook is een verklarende woordenlijst opgenomen. Het boek is geschreven door Suzan Jurgens.

 

Het boekje, een speciale uitgave van de Historische Kring Blaricum, telt 126 pagina's en is voorzien van vele afbeeldingen in kleur, alsmede vele historische foto's (in zwart/wit). Het is te bestellen op het redactieadres van de Historische Kring Blaricum, Kogge 10, 1261 VK Blaricum, tel. 035-5312799, email Redactie@histkringblaricum.nl .