Het Nederlands
Hooiberg Museum

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw komt heel wat kijken. Vooral frustatie vaak rond de vergunning van de gemeente.. Tenzij u goed voorbereid aan de slag gaat. Dat betekent allereerst een idee, dan een schets, en dan al naar de gemeente om over een vergunning te gaan praten. We gaan hier later info over geven.

Allereerst zullen we van wat projecten verslag doen.Tussen nieuwbouw en restauratie in staan onder meer de hooibergen gebouwd door Willem Ruhof.
Nieuwbouw betreft vaak neerzetten in 1 dag van een confectiehooiberg. Restauratie betekent zorgvuldig het bestaande in oude staat herstellen. Willem Ruhofbouw betekent het neerzetten van een nieuwe berg met in acht neming van de oude regio of lokale kenmerken en bouwwijze en bouw zelf. Inmiddels zijn er zoveel Ruhof bergen dat we er een aparte rubriek van hebben gemaakt en ze onder de thema's hebben geplaatst. Authentiek Bouw bv uit Nieuwleusen heeft zich de Ruhof stijl eigen gemaakt. (www.authentiekbouw.nl ) Uiteraard zijn er ook andere bouwers die grondig onderzoek hebben verricht voordat ze gingen bouwen. Kijk eens bij de nieuwbouw van een vijfroeder (Degen) en een vierroeder gebouwd door Gerrit van der Glint.
U kunt de stichting steunen door donateur te worden door minimaal Euro 10,00 per jaar (35 Euro voor professionals) over te maken op het gironummer 4799819 onder vermelding van uw emailadres. U ontvangt minimaal drie maal per jaar de Nieuwsbrief van de Stichting