Het Nederlands
Hooiberg Museum

Welkom

Dit museum is een produkt van de Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland. Een kleine stichting die zonder overheidsubsidies werkt. Uw bijdrage is daarom welkom. Meer info over de SKHN treft u aan op de SKHN site.

De SKHN collecties :

The most beautifull haybarracks of Holland

De mooiste hooibergen van Nederland ga verder

2. Hooibergen
in de
sneeuw 
ga verder

Haybarracks in the snow
Foto's and paintings: all haystacks of Monet; haycocks of Rumania

3. Kleurrijke hooioppers schilderijen en foto's 
ga verder

     
SKHN publikaties:
Kijk links in het menu. Klik hieronder voor meer info en direct bestellen van onderstaande boeken.

Het standaardwerk uitgebracht door de SKHN.

BESTELLEN

 

 

Het handboek zelf bouwen dat steeds meer mannen van hun vrouw cadeau krijgen.

BESTELLEN

 

 

De hooiberg is vanouds een agrarisch bedrijfsgebouw voor de opslag van hooi en granen . Maar ook een wijkplaats voor dieren.  Eind 20e eeuw dreigde de berg snel te verdwijnen. Er is nu sprake van een terugkomst. De SKHN helpt daarbij.
Het hooibergmuseum is hiervoor een belangrijk instrument. U treft informatie aan over de historie, bouw en werking van de roedenberg.
We geven veel info over zelf bouwen en restaureren. U treft fotodatabases aan over hooibergen in Nederland en de wereld. En hooi en kunst is een hele wereld apart!| Kijk vooral even bij de SKHN collecties! Lees even verder

Heeft u op deze site gevonden wat u zocht? Donateur worden helpt ons en u verder. Maak 10 euro over naar postgiro 4799819 tnv SKHN Hattem

 

Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland

Doelstellingen: het behouden, herstellen, ontwikkelen, benutten, herbestemmen en promoten van het agrarisch erfgoed in Nederland.

‘Agrarisch erfgoed' omvat niet alleen onze historische boerderijen, gebouwd tot 1965, maar ook hun erven, stallen, schuren, omringend landschap en het materiële en immateriële cultuurgoed dat daaraan verbonden is, zoals verhalen over de boerderijen en de sociale omgeving van vroeger en nu.

De stichting is in feite de krachtenbundeling van alle organisaties die zich voor dit doel inzetten.

SKHN is medeoprichter van AEN

www.agrarischerfgoednederland.nl

www.agriwiki.nl